„Wiara w siebie daje wolność”
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNE OSÓB DOROSŁYCH
„Największą rewolucją naszego pokolenia jest odkrycie, że człowiek zmieniając swoje wewnętrzne nastawienie, może zmienić zewnętrzne aspekty swojego życia” - Wiliam James
Psychoterapia jako metoda leczenia i tworzenia pożądanych zmian
„Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu. Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania, fizycznymi zmianami w mózgu, podobnie jak proces uczenia się „ - Eric Kandel (laureat Nagrody Nobla z medycyny z 2000 r.)
Psychoterapia par i małżeństw
„Czynny charakter miłości - poza elementem dawania - ujawnia się w tym, że zawsze występują w niej pewne podstawowe składniki wspólne dla wszystkich jej form. Są to: troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie i ciekawość” - Erich Fromm
Psychoterapia dzieci i młodzieży
„Dziecko ma własne, ciche smutki, troski i zawody, ma swój świat samotny. Dziecko mniej wie, mniej doznało, a więc silniej czuje’ - Janusz Korczak
Konsultacje rodzinno-wychowawcze, rozwój kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów
„Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganiem dzieciom w rozwoju, aby stały się kim mogą” Janusz Korczak
Warsztaty psychologiczne

PSYCHOTERAPIA I POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB DOROSŁYCH
PSYCHOTERAPIA I POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PSYCHOTERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW
ROZWÓJ OSOBISTY
KONSULTACJE DLA RODZICÓW
WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.
Uważam, że najważniejszym celem pracy psychoterapeutycznej jest wspomaganie w procesie pożądanych dla pacjenta zmian oraz uruchamianie wewnętrznych zasobów, dzięki czemu może w pełni wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał w dalszym rozwoju osobistym, doskonaleniu swoich umiejętności, twórczym rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu umiejętności realizacji pożądanych celów, czy tworzeniu lepszej jakości życia. W swojej pracy psychoterapeutycznej opieram się na podejściu eklektycznym, które polega na wykorzystywaniu różnych nurtów teoretycznych występujących we współczesnej psychoterapii. Stosuję tylko takie metody, techniki i procesy w psychoterapii, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych i praktykę psychoterapeutyczną.