„Wiara w siebie daje wolność”
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNE OSÓB DOROSŁYCH
„Największą rewolucją naszego pokolenia jest odkrycie, że człowiek zmieniając swoje wewnętrzne nastawienie, może zmienić zewnętrzne aspekty swojego życia” - Wiliam James
Psychoterapia jako metoda leczenia i tworzenia pożądanych zmian
„Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu. Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania, fizycznymi zmianami w mózgu, podobnie jak proces uczenia się „ - Eric Kandel (laureat Nagrody Nobla z medycyny z 2000 r.)
Psychoterapia par i małżeństw
„Czynny charakter miłości - poza elementem dawania - ujawnia się w tym, że zawsze występują w niej pewne podstawowe składniki wspólne dla wszystkich jej form. Są to: troska, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie i ciekawość” - Erich Fromm
Psychoterapia dzieci i młodzieży
„Dziecko ma własne, ciche smutki, troski i zawody, ma swój świat samotny. Dziecko mniej wie, mniej doznało, a więc silniej czuje’ - Janusz Korczak
Konsultacje rodzinno-wychowawcze, rozwój kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów
„Wspólną sprawą dorosłych jest pomaganiem dzieciom w rozwoju, aby stały się kim mogą” Janusz Korczak
Warsztaty psychologiczne

O mnie

Jestem psychologiem i psychoterapeutą.
Uważam, że najważniejszym celem pracy psychoterapeutycznej jest wspomaganie w procesie pożądanych dla pacjenta zmian oraz uruchamianie wewnętrznych zasobów, dzięki czemu może w pełni wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał w dalszym rozwoju osobistym, doskonaleniu swoich umiejętności, twórczym rozwiązywaniu problemów, rozwijaniu umiejętności realizacji pożądanych celów, czy tworzeniu lepszej jakości życia. W swojej pracy psychoterapeutycznej opieram się na podejściu eklektycznym, które polega na wykorzystywaniu różnych nurtów teoretycznych występujących we współczesnej psychoterapii. Stosuję tylko takie metody, techniki i procesy w psychoterapii, których skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych i praktykę psychoterapeutyczną.
Z wyróżnieniem ukończyłam studia psychologiczne o specjalności: psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe w Uniwersytecie Wrocławskim: Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami. Odbyłam liczne specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii: m.in w Instytucie Psychoterapii we Wrocławiu, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej czy Polskim Instytucie LPt.

Odbyłam także praktyki i staże, m. in. w poradni psychologicznej i szpitalu psychiatrycznym.
Pracuję pod superwizją. Stale się rozwijam i podnoszę swoje kwalifikacje w aspekcie, zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, będąc w procesie certyfikacyjnym Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP), który kończy się uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Psychoterapii (ECP).

Moje wartości, którymi się kieruje w swojej pracy to przede wszystkim etyka, szacunek dla drugiego człowieka, skuteczność, profesjonalizm, odpowiedzialność oraz ciągły własny rozwój i pogłębianie profesjonalnej wiedzy.